Informació al consumidor
Publicat el 22 de setembre de 2011
La publicació recomanada: "Derechos de los consumidores y usuarios"
  • Aquesta obra afronta l'estructura general de la posició del ciutadà com a consumidor, com a destinatari final dels béns i serveis, prestació que constitueix l'objecte de l’activitat dels empresaris. A continuació, es concreta aquesta posició en l'àmbit dels contractes, es fixen els límits del seu contingut i s'assenyalen les conseqüències i les responsabilitats derivades de la seva execució. Finalment, es defineixen els mecanismes processals i extraprocessals de resolució de conflictes en matèria de consum, i s'inclouen dos reculls, de jurisprudència i de models de sol·licituds, formularis, fulls de reclamació, comunicacions i altres documents molt pràctics. Tot això, en un àmbit complex on conflueixen les normes comunitàries, nacionals, autonòmiques i locals.

    Per més informació, cliqueu aquí.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^