Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 18 de gener de 2013
  • El passat 4/1/2013 es publicà al DOGC la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que ha perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

    Font: Diputació de Barcelona