Portada Ě Economia i Hisenda Ě TransparŔncia - Economia Ě Ordenances fiscals
Ordenances fiscals

Ordenances fiscals de 2018

Aquestes son les ordenances fiscals vigents per l'any 2018:


00 - ORDENANăA GENERAL GESTIË, INSPECCIË I RECAPTACIË 2018

00 - ORDENANăA GESTIË 2018

01 - IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

02 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIË MEC└NICA

03 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES 2018

04 - IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA

05 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 2018

06 - TAXA DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

07 - TAXA PER LLICENCIES D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

08 - TAXA ANIMALS COMPANYIA

09 - TAXA DE CEMENTIRI

11 - TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 2018

12 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES

14 - TAXA PEL SERVEI DE MERCAT

15 - PREU PUBLIC PEL SERVEI D'AJUT A DOMICILI I TELEASSISTENCIA

16 - TAXA PER L'UTILITZACIO D'INSTALĚLACIONS MUNICIPALS

17.1 - TAXA PER UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS

17.2 - TAXA PER UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS ANNEXOS

18 - TAXA LLICENCIES D'ACTIVITATS

19 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I CLAVEGUERAM

20.1 - ORDENANăA GENERAL DELS PRUS PUBLICS

20.2 - ORDENANăA GENERAL DELS PREUS PUBLICS ANNEXOS

21 - PREU PUBLIC PER ACTIVITATS DE REFORă ESCOLAR

22 - ORDENANăA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

23 - TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES

24 - TAXA APROFITAMENT ESP. DOMINI PUBLIC EMPRESES 2018

25 - PREU P┌BLIC PER ACTIVITATS FORMATIVES

26 - TAXA PER PUBLICITAT DINAMICA

27 - PREU PUBLIC MENJADOR SOCIAL

28 - PREU PUBLIC PIS D'EMERGENCIA

29- PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL

30 - PREU PUBLIC CESSIO DE MATERIAL

31 - TAXA PER CESSIO DE MAQUINARIA


 
Ordenances fiscals d'anys anteriors
^