Portada · Benestar Social · Transparència - Benestar Social · Subvencions i Ajudes
Subvencions i Ajudes
AJUDES I SUBVENCIONS VIGENTS DE L'ANY 2018

Ajuts per a les activitats d'estiu (termini fins al 16 d'agost de 2018):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document de dades bancàries


Ajuts pel menjador a les escoles bressol (termini fins al 16 d'agost de 2018):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document de dades bancàries


Ajuts per a persones amb discapacitat (PUA):

Més informació
Normativa aplicable

Formulari per presentar les sol·licituds


Ajuts per al Transport per a la Gent Gran (termini fins al 16 d'agost de 2018):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Subvencions del Departament d'Habitatge per al pagament del lloguer 2018 (fins el 29 de juny):

Més informació


Subvencions pel foment del lloguer social.  Del 18 de juny al 17 de juliol 
:

Bases generals
Model de sol·licitud
Convocatòria


Subvencions per prestacions econòmiques de caràcter social:

Bases generals


Ajuts individuals de menjador escolar del Consell Comarcal (curs 2018-19)

Bases generals
Model de sol·licitud


AJUDES I SUBVENCIONS TANCADES DE L'ANY 2017

Termini de presentació de sol·licituds per subvencions al lloguer per a l'emancipació dels joves del 8 de novembre al 7 de gener:

Bases reguladores


Termini de presentació de sol·licituds per ajudes per a activitats estiu del 10 d'agost al 12 de setembre:

Bases reguladores


Termini de presentació de sol·licituds per ajudes al pagament de l'IBI del 13 de maig al 13 de juny:

Bases reguladores


Ajudes atorgades en l'any 2017:

Entre el conjunt de línies d´ajut atorgades pels serveis socials de l´ajuntament d´Arenys de Munt, durant l´any passat s´han destinat 40.470 € a finançar els 701 ajuts diferents que es resumeixen a la taula que figura a continuació:

Els beneficiaris d´aquests 701 ajuts socials han estat 212 famílies diferents d´Arenys de Munt. La família amb més suport dels serveis socials ha rebut 14 ajuts diferents per un import total de 1.565 €. La població d´Arenys de Munt, segons el padró a 31 de desembre de 2017, era de 8.931 habitants.

Aquestes dades indiquen que el govern municipal continua donant compliment als compromisos del Pla d´Actuació Municipal 2015-2019, concretament pel que fa als objectius estratègics “02-Donar suport a les famílies més desafavorides” i “46-Mantenir i ampliar polítiques de comunicació i transparència”.


Subvencions atorgades en l'any 2017:

 
^