Portada · Benestar Social · Transparència - Benestar Social · Subvencions i Ajudes
Subvencions i Ajudes
Ajudes atorgades en l'any 2017

Entre el conjunt de línies d´ajut atorgades pels serveis socials de l´ajuntament d´Arenys de Munt, durant l´any passat s´han destinat 40.470 € a finançar els 701 ajuts diferents que es resumeixen a la taula que figura a continuació:

Els beneficiaris d´aquests 701 ajuts socials han estat 212 famílies diferents d´Arenys de Munt. La família amb més suport dels serveis socials ha rebut 14 ajuts diferents per un import total de 1.565 €. La població d´Arenys de Munt, segons el padró a 31 de desembre de 2017, era de 8.931 habitants.

Aquestes dades indiquen que el govern municipal continua donant compliment als compromisos del Pla d´Actuació Municipal 2015-2019, concretament pel que fa als objectius estratègics “02-Donar suport a les famílies més desafavorides” i “46-Mantenir i ampliar polítiques de comunicació i transparència”.

 
^