Portada · Ensenyament · Escoles i Centres educatius · Escola Sant Martí
Escola Sant Martí

ESCOLA SANT MARTÍ

L'Escola Sant Martí és un centre públic i acull dues línies, a Educació Infantil i a Primària tenim algun nivell triplicat. Hi ha dues aules d´educació especial. Les classes són en català. S'inicia l´estudi del castellà i s'introdueix l'anglès a 1r.

PRINCIPIS DE L'ESCOLA:

• Els pares i mares són els primers i màxims responsables de l'educació dels seus fills/es.
• L'escola es declara laica i pluralista.
• L'escola ha de contribuir a fomentar actituds de respecte a la diversitat de les persones.
• Tota la comunitat escolar ha de responsabilitzar-se del bon ús i manteniment dels diferents materials i instal·lacions que configuren el centre.
• La comunitat escolar, conscient de la importància del medi ambient, vetlla perquè s'estimi i es conservi i, per això, potencia activitats que n'impedeixen la degradació.
• L'escola ha d'introduir els alumnes a la realitat social.
• Globalment, l'escola ha d'estimular en l'alumne els valors d'una societat democràtica.
• La llengua d'aprenentatge de l'escola és el català.
• L'escola promou, juntament amb els pares i mares, el desenvolupament d'hàbits indispensables per a la salut física dels nois i les noies.
• L'escola es proposa com a objectiu l'autonomia moral i intel·lectual dels alumnes. Fonamentalment el que fem és preparar per a la vida.
• Ens caracteritzem per un estil de treball que tracta de:

- Desenvolupar l'esperit crític, la capacitat de discussió.

- Potenciar el respecte cap a la natura i el medi ambient.

- Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals.

- Donar importància tant a la formació educativa com a l'adquisició de tècniques i continguts bàsics.

- Cultivar la recerca, l'adquisició de coneixements i la sistematització científica.

- Fomentar l'activitat, la iniciativa vers la recerca de coneixements.

- Tenir en compte el desenvolupament psicològic dels alumnes en les programacions i nivells.

PROJECTES ESPECÍFICS DEL NOSTRE CENTRE

INFORMÀTICA:

Projecte que contempla l'aprenentatge de les competències de les tecnologies de la informació i la seva aplicació a les diferents àrees. Implantació i consolidació dels blocs a les webs del centre.

AUDIOVISUALS I RÀDIO:

Projecte que permet l'aprenentatge de les diferents tècniques i característiques dels mitjans audiovisuals més comuns. Treball de la imatge fixa i mòbil. Iniciació al taller de cinema. Elaboració per part de l'alumnat de programes de ràdio amb la col·laboració de Ràdio Arenys de Munt.

http://blocs.xtec.cat/visual

PSICOMOTRICITAT:

Eina de maduració i estructuració personal que, a partir del cos, el moviment i el joc enriqueix les estratègies de relació i estimula la curiositat i el desig d´aprendre.

MÚSICA:

Aquesta àrea cada cop està prenent més protagonisme dins la nostra escola. Algunes de les activitats que s'organitzen dins l'aula de música són:

- Dotació material TAC. Disposem de cinc ordinadors i teclats, a més d'un projector.

- Cantada de nadales. Des de fa anys i coincidint amb el final del primer trimestre, els alumnes de l'escola fan una cantada de nadales a la sala municipal i a diferents casals d'avis de la població.

- Celebració de Santa Cecília amb concerts dels propis alumnes.

- Coral Clau de Lluna (cicle superior) i Coral So de Riera (cicle mitjà). Participació de les dues corals en la trobada de corals del Maresme i de les escoles de la població així com en els concerts del dia de la música.

- Activitats fora del centre com sortides a l'Auditori, Liceu o Palau de la Música, segons el cicle.

http://blocs.xtec.cat/musicasantmarti

CONSOLIDACIÓ D'ANGLÈS AL CENTRE:

El projecte d'anglès valora la llengua anglesa com una eina fonamental en l'educació del nostre alumnat per a ser competent en la societat del segle XXI. És per això que estem fomentant mesures per ampliar el coneixement de l'anglès dels nostres alumnes: tallers d'anglès a primària, participació en projectes internacionals, ampliar l'anglès a les activitats extraescolars, iniciar l'àrea d'educació física a CS en anglès i més endavant, petits tastets a altres àrees.

http://blocs.xtec.cat/anglessantmarti

LECTOR:

El projecte “Tutors de lectura” és l'acompanyament d'un alumne de CS a un de CI per iniciar-se i millorar el seu nivell de lectura, també anomenat “parelles lectores”.

SOSTENIBILITAT:

Aquest projecte pretén ser la consolidació dels diferents projectes que porta a terme la nostra escola i que ens permetrà rebre el distintiu d´escola verda. Un equip de mestres lidera el projecte i es forma per portar-lo a terme. Està centrat en:

• Reciclatge: potenciació del reciclatge a l'escola amb les papereres de recollida selectiva.

• Hort escolar: potenciar el treball d'hort escolar a tots els cicles i cercar un equip de familiars que ajudin a treballar l'hort. http://blocs.xtec.cat/hortsmarti

• Euronet 50x50: es basa en la col·laboració i conscienciació energètica. Es tracta de controlar i conscienciar en la despesa energètica que es produeix al nostre centre, fent petits gestos com controlar la il.luminació o la caldera. Amb la millora que s'aconsegueix d'estalvi es reparteix al 50% entre l'ajuntament i l'escola.

Escola Sant Martí  Escola Sant Martí  Escola Sant Martí

Escola Sant Martí  Escola Sant Martí

 
Dades de l'àmbit

Director: Lluís Llovet


Adreça: C/ Generalitat, 2 - 08358 Arenys de Munt

Telèfon Secretaria: 93.793.80.70

Telèfon Consergeria: 93.793.70.43

Fax: 93.793.80.70

http://blocs.xtec.cat/ceipsantmarti/

^