Portada · Sanitat i salut pública · Benestar animal · Identificació i xip
Identificació i xip

Identificacio i xipLa identificació electrònica dels gossos, els gats i les fures és obligatòria i es porta a terme mitjançant la implantació d'un microxip que es realitza a les clíniques o centres veterinaris (és un tràmit desvinculat de l'Ajuntament). En el cas dels animals recollits a les protectores, aquestes ja han d'entregar l'animal amb el microxip instal·lat. Les dades d´identificació s´envien a l´Arxiu d´Identificació d´Animals de Companyia, gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya.

Un cop implantat el microxip, que porta un codi d´identificació, i obtingut el document sanitari, les persones propietàries d´aquests animals de companyia estan obligades a inscriure´ls en el Cens d'animals de companyia, dins el termini de tres mesos des de la data de naixement o de trenta dies des de la data d´adquisició, canvi de residència de l´animal o trasllat temporal per un període superior a tres mesos.

Els gossos potencialment perillosos necessiten estar donats d'alta al cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.

Les dades dels censos municipals es traspassen a la Generalitat de Catalunya, la qual gestiona el conjunt de dades d´identificació dels censos municipals d´animals de companyia mitjançant un registre únic, el Registre General d´Animals de Companyia. El Registre General d´Animals de Companyia és públic i hi pot accedir tothom que ho sol·liciti, sempre que es respecti el que estableix la legislació sobre el procediment administratiu i tenint en compte el que disposa la normativa sobre la protecció de dades.

D´altra banda, tot i que la llei no obliga a fer-ho amb la resta d´animals de companyia –és a dir, tots els que no són gossos, gats i fures–, és recomanable inscriure´ls per raons de seguretat dels animals (com a mesura de protecció i davant una possible pèrdua), ambientals i de control sanitari.

Si alguna persona perd el seu animal de compayia, pot adreçar-se a alguna de les protectores d'animals que operen al nostre voltant.

Recordeu que si trobeu un animal perdut al carrer, podeu contactar amb la Protectora d'animals d'Arenys o bé trucar a la Policia Local al 93 793 79 70 o 629 204 740.

 
^