Portada · Economia i Hisenda · Regidoria d'Economia · Intervenció
Intervenció

La principal tasca que es desenvolupa en aquest departament és la confecció, el seguiment i el control del pressupost municipal. Aquest instrument econòmic i financer és l'eina bàsica per assolir les actuacions i inversions previstes des de cadascuna de les àrees d'aquest Ajuntament.Intervenció és un departament de la Regidoria d'Economia, les prinicipals competències són les següents:

Podeu consultar les dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i endeutament de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en el web de transparència, Govern Obert.
Dades de l'àmbit

Interventora accidental: Natàlia Frers i Teberobsky


Adreça: Rambla Francesc Macià, 59 - 08358 Arenys de Munt

Telèfon: 93.793.79.80

Fax: 93.795.06.30

Correu electrònic: interventora@ademunt.cat

Horari d'atenció al públic: hores convingudes

^