Portada · Economia i Hisenda · Transparència - Economia · Execució trimestral del Pressupost
Execució trimestral del Pressupost

Any 2018: 4T / 3T /  2T / 1T

Any 2017: 4T / 3T / 2T / 1T / Informe anual 2017

Any 2016: 4T / 3T / 2T / 1T / Informe anual 2016

Any 2014: Informe anual 2014 / Estats de liquidació / 3T / 2T / 1T

Any 2013: Informe anual 2013 / 3T / 2T / 1T


 
^