Portada · Economia i Hisenda · Regidoria d'Economia · Liquidacions i Execucions trimestrals del pressupost
Liquidacions i Execucions trimestrals del pressupost

Despeses per programa

Ingressos: Classificació econòmica

Despeses: Classificació econòmica

Enllaç a dades obertes
 
Execució d'exercicis anteriors

Estat d'execució pressupost 2016:


Estat d'execució pressupost 2014:


Estat d'execució pressupost 2013:


Evolució de les liquidacions:

^