Portada · Economia i Hisenda · Transparència - Economia · Execució trimestral del Pressupost
Execució trimestral del Pressupost

Any 2019:
 4T / 3T2T / 1T

Any 2018:
4T
/ 3T /  2T / 1T / Informe anual 2018

Any 2017: 
4T / 3T / 2T / 1T / Informe anual 2017

Any 2016: 
4T
/ 3T / 2T / 1T / Informe anual 2016

Any 2014: 
Informe anual 2014 / Estats de liquidació / 3T / 2T / 1T

Any 2013: 
Informe anual 2013
 / 3T / 2T / 1T


 
^