Portada Ě Economia i Hisenda Ě TransparŔncia - Economia Ě Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostÓria
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostÓria

Per donar compliment als objectius de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informaciˇ previstes en la Llei OrgÓnica 2/2012, de 27 d┤abril, d'Estabilitat PressupostÓria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s'adjunten documents que certifiquen el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostÓria i de deute p˙blic.

  • Compliment objectius recull la conclusiˇ sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informaciˇ que s'ha remŔs i signat i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional pertinents.
  • Import balanš no financer recull l'import dels balanšos per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capÝtols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.
  • Remissiˇ de la informaciˇ identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remŔs la liquidaciˇ pressupostÓria del 2015 i la informaciˇ que requereix la normativa d'estabilitat pressupostÓria, i amb un "NO" aquelles que que no han remŔs i/o signat aquest informaciˇ.
  • Data de la remissiˇ, en els casos que hagin remŔs la informaciˇ, informa de la data en que s'ha signat.
 
Compliment dels objectius per trimestre

Estabilitat pressupostÓria 2018:

4T / 3T / 2T / 1T

Deute viu 2018:

4T / 3T / 2T / 1T

Ajustos SEC 2018:

4T / 3T / 2T / 1T


Estabilitat pressupostÓria 2017:

4T / 3T / 2T / 1T

Deute viu 2017:

4T / 3T / 2T / 1T

Ajustos SEC 2017:

4T / 3T / 2T / 1T


Estabilitat pressupostÓria 2016:

4T / 3T / 2T / 1T

Deute viu 2016:

4T / 3T / 2T / 1T

Ajustos SEC 2016:

4T / 3T / 2T / 1T

^