Portada · Alcaldia · Regidoria de Coordinació i Recursos Humans · Oficina d'Atenció de la Vila (OAV)
Oficina d'Atenció de la Vila (OAV)

Aquest servei municipal és a la planta baixa de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i s'encarrega de tramitar un elevat nombre de serveis.

L'objectiu de centralitzar a l'entrada del consistori l'atenció als vilatans i vilatanes, és per evitar desplaçaments innecessaris pels diferents departaments de l'administració municipal. El personal de l'OAV fa d'intermediari entre aquestes àrees i la ciutadania. L'acarament de fotocòpies, entrada d'instàncies, l'alta en el Cens d'animals domèstics o la informació sobre els serveis municipals també en són tasques pròpies de l'OAV.

FUNCIONS

Entre les tasques més importants que desenvolupa l'oficina, hi ha la coordinació del registre d'entrada i sortida de documents i tot allò relatiu al padró municipal: altes i baixes, certificats d'empadronament, canvis de domicili...

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia, i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda.

 
^