Portada · Benestar Social · Autonomia personal i dependència
Autonomia personal i dependència

Autonomia personalL'objecte de la Llei de la dependència 39/2006, de 14 de desembre és reconèixer un nou dret de la ciutadania a Espanya: el dret a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència.

La dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que,  per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una o més persones, ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o ajudes per conservar l'autonomia personal.

Aquesta llei regula les condicions bàsiques de promoció de l´autonomia personal i l´atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el qual col•laboren i participen l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i les administracions locals.

Per a més informació us podeu adreçar al Departament de treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat.

Sol·licituds de reconeixement o revisió de la situació de dependència al web de la Generalitat de Catalunya.

SEMPRE HA D´ANAR ACOMPANYAT EL DOCUMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.

 
^