Portada · Alcaldia · Secretaria Municipal · Subvencions
Subvencions
ANY 2017

Termini de presentació de sol·licituds per subvencions al lloguer per a l’emancipació dels joves del 8 de novembre al 7 de gener

Model de sol·licitud

Bases reguladores

Termini de presentació de sol·licituds per subvencions a empreses per a contractació de persones aturades menors de 30 anys i majors de 45 anys del 13 de setembre fins a exhaurir el crèdit disponible

Model de sol·licitud

Bases reguladores

Termini de presentació de sol·licituds per ajudes per a activitats estiu del 10 d'agost al 12 de setembre

Model de sol·licitud

Bases reguladores

Termini de presentació de sol·licituds per ajudes al pagament de l'IBI del 13 de maig al 13 de juny

Sol·licitud de subvenció per a la concessió d'ajuts econòmics per al pagament de l'IBI, any 2017

Bases reguladores

Termini de convocatòria i presentació de sol·licituds d'entitats d'àmbit social del 12 de maig al 12 de juny

Sol·licitd de subvenció per a projectes de l'àmbit social, any 2017

Termini sol·licitud d'àmbit cultural i esportiu del 15 de juny al 15 de juliol

Model 1 - Instància sol·licitud àmbit cultural

Model 1 - Instància sol·licitud àmbit esportiu

Model 2 - Memòria del projecte/activitat

Model 3 - Pressupost del programa/projecte

Model 4 - Compte bancari

Model 5 - Declaració responsable

Pla estratègic de subvencions aprovat pel Ple de 10-03-2016

Bases reguladores àmbit cultural

Bases reguladores àmbit esportiu


ANY 2016

SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ A ARENYS DE MUNT

AJUTS PER A ACTIVITATS ESTIU 2016

SUBVENCIONS A ENTITATS 2016

Models justificació subvencions a entitats 2016

Edicte sol.licituds admeses subvencions àmbit esportiu

Edicte sol.licituds admeses subvencions àmbit cultural

Edicte sol.licituds admeses subvencions àmbit social

Edicte sol.licituds admeses definitives subvencions àmbit social

Termini de convocatòria i presentació de sol.licituds de l'1 al 31 de juliol de 2016

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit cultural

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit esportiu

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit social

Model 2 - Memòria del projecte/activitat

Model 3 - Pressupost del programa/projecte

Model 4 - Compte bancari

Model 5 - Declaració responsable

Pla estratègic de subvencions aprovat pel Ple de 10-03-2016


ANY 2015

Edicte definitiu sobre les sol.licituds de subvencions atorgades i denegades, àmbit social, esportiu i cultural, exercici 2015

Edicte sobre les sol.licituds de subvencions atorgades i denegades, exercici 2015

Enllaç informació subvencions a entitats, exercici 2015

^