Portada · Alcaldia · Secretaria Municipal · Subvencions
Subvencions
ANY 2017

Termini de presentació de sol.licituds per ajudes al pagament de l'IBI del 13 de maig al 13 de juny

Sol·licitud de subvenció per a la concessió d'ajuts econòmics per al pagament de l'IBI, any 2017

Termini de convocatòria i presentació de sol.licituds d'entitats d'àmbit social del 12 de maig al 12 de juny

Sol·licitd de subvenció per a projectes de l'àmbit social, any 2017

Termini sol·licitud d'àmbit cultural del 15 de juny al 15 de juliol

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit cultural

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit esportiu

Model 2 - Memòria del projecte/activitat

Model 3 - Pressupost del programa/projecte

Model 4 - Compte bancari

Model 5 - Declaració responsable

Pla estratègic de subvencions aprovat pel Ple de 10-03-2016


ANY 2016

SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ A ARENYS DE MUNT

AJUTS PER A ACTIVITATS ESTIU 2016

SUBVENCIONS A ENTITATS 2016

Models justificació subvencions a entitats 2016

Edicte sol.licituds admeses subvencions àmbit esportiu

Edicte sol.licituds admeses subvencions àmbit cultural

Edicte sol.licituds admeses subvencions àmbit social

Edicte sol.licituds admeses definitives subvencions àmbit social

Termini de convocatòria i presentació de sol.licituds de l'1 al 31 de juliol de 2016

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit cultural

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit esportiu

Model 1 - Instància sol.licitud àmbit social

Model 2 - Memòria del projecte/activitat

Model 3 - Pressupost del programa/projecte

Model 4 - Compte bancari

Model 5 - Declaració responsable

Pla estratègic de subvencions aprovat pel Ple de 10-03-2016


ANY 2015

Edicte definitiu sobre les sol.licituds de subvencions atorgades i denegades, àmbit social, esportiu i cultural, exercici 2015

Edicte sobre les sol.licituds de subvencions atorgades i denegades, exercici 2015

Enllaç informació subvencions a entitats, exercici 2015

^