Ajuntament d'Arenys de Munt
Portada · Alcaldia · PAM 2015-2019 PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

Aquest PAM 2015-2019 constitueix el compromís públic del govern municipal sobre l'acció política en aquest període 2015-2019. El govern municipal té la ferma voluntat de dur a terme el programa acordat en el “Pacte pel Poble d’Arenys de Munt”, de retre comptes a la ciutadania amb transparència, de gestionar l’organització de l'ajuntament amb eficiència, i de prendre decisions amb objectivitat. A través d'aquest web municipal es pot fer el seguiment del grau de compliment dels objectius definits en el PAM 2015-2019:

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 (gener 2016 PRESENTACIÓ)

Objectius del PAM 2015-2019 prioritzats pel Consell del Poble el 4 de febrer de 2016

Seguiment PAM 2015-2019

51 Objectius del PAM assolits a Juliol 2016

Fitxer: 2016_07_Seguiment_PAM2015_2019_Objectius_assolits.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 78,54 kB

PAM executat a Octubre de 2016

83 objectius del PAM assolits a Octubre 2016

Fitxer: 2016_10_Seguiment_PAM2015_2019_Executat_a_OCT_2016.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 105,5 kB