Notícies
Publicat l'11 de febrer de 2016
El PAM 2015-2019, un compromís amb Arenys de Munt

PAM 2015-2019
 PAM 2015-2019
El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 defineix el model de poble i els objectius que el govern municipal s’ha proposat per a aquest mandat. En el PAM 2015-2019 s’estableixen quatre grans eixos d’actuació: les persones, l’espai públic, la promoció econòmica i la governança. En cadascun d’aquests eixos s’especifiquen els objectius estratègics per a Arenys de Munt, que expliquen el que es vol millorar respecte a la situació actual, i els objectius operatius que concreten les actuacions a dur a terme. El PAM 2015-2019 conté 42 objectius estratègics i 385 objectius operatius que s’han definit a partir dels programes electorals amb què ERC, PSC i CUP van concórrer a les eleccions municipals del maig de 2015.

Els membres del Consell del Poble van rebre el document del PAM 2015-2019 la primera quinzena de gener, i el seu contingut va ser element de debat en la reunió celebrada el passat dia 4. Aquest document, a més d’explicitar els objectius estratègics i operatius, també inclou un recull de dades demogràfiques, econòmiques i altres que permeten situar Arenys de Munt en el context del Maresme i de Catalunya. El PAM 2015-2019 es pot consultar íntegrament clicant aquí 

El govern municipal també ha manifestat la seva voluntat que el PAM 2015-2019 sigui un document viu, que s’enriqueixi amb les aportacions de diferents processos participatius, i considera que posa de manifest una nova manera de fer política a Arenys de Munt, amb retiment de comptes, transparència i rigor en la gestió pública. Qualsevol suggeriment, comentari o aportació sobre el PAM 2015-2019 es pot fer arribar a l’adreça

conselldelpoble@arenysdemunt.cat

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^