Notícies
Publicat el 8 de febrer de 2017
Dades de l'atur a Arenys de Munt

Evolució atur gener 17L’atur al municipi continua baixant per tercer mes consecutiu, el primer mes de l’any 2017 hi ha 501 persones aturades. Ens trobem amb la xifra de persones aturades més baixa dels darrers 12 mesos.

Respecte del mes de desembre de 2016 hi ha 14 persones aturades menys i la taxa d’atur ha baixat fins al 13,43%. Si observem l’evolució interanual l’atur registrat ha baixat en 92 persones.

El comportament de l’atur al municipi és positiu en consonància a la resta d’àmbits territorials del nostre entorn, ja que al total de Catalunya, a la demarcació de Barcelona i a la comarca del Maresme l’atur disminueix també respecte del gener de 2016 (evolució interanual). El major descens interanual es dona al municipi.

Comparativa zones atur gener 17

Tot i aquesta evolució positiva de l’atur, a Arenys de Munt la taxa d’atur aquest gener està encara per sobre de la taxa catalana i de la taxa provincial. Com ve passant històricament la taxa comarcal és superior a la municipal, la provincial i la catalana.

Com es pot apreciar a la taula de l’evolució de l’atur dels mesos de gener dels darrers 10 anys a Arenys de Munt, a diferencia del succeït aquest any, el gener és un mes en que normalment l’atur puja.

D’altra banda, si observem el nombre d’aturats any rere any en els darrers 10, el repunt de persones aturades es va donar l’any 2013 i el nombre d’aturats aquest gener és similar al del gener del 2009.

Comparativa anys gener

Variació mensual del nombre d’aturats des de l’any 2014

Comparativa atur des del 2014

La tendència a la baixa progressiva de l’atur a Arenys de Munt es va iniciar i mantenir al llarg de tot l’any 2016.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^