Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 2 de març de 2017

Pla Especial UrbanísticL’objectiu d’aquest Pla especial urbanístic arquitectònic és identificar els elements del terme municipal d’Arenys de Munt que en configuren el patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i ambiental, i en regula les intervencions establint mesures per a la seva conservació, recuperació i millora. Aquest Pla especial cataloga 299 elements que pel seu valor o característiques arquitectòniques, urbanístiques o naturals mereixen una especial protecció i va ser aprovat per unanimitat en el Ple ordinari de febrer.

Els 299 elements catalogats estan classificats en sis tipologies: elements arquitectònics, conjunts arquitectònics, béns arqueològics paleontològics, béns socioculturals i etnològics, béns naturals, i béns ambientals paisatgístics. Les característiques de protecció, per altra banda, es defineixen en tres nivells: Bé Cultural d’Interès Nacional amb 3 elements a Arenys de Munt, Bé Cultural d’Interès Local amb 66 elements, i Bé de Protecció Urbanística amb 183 elements. Els 299 elements catalogats es poden consultar clicant aquí

El govern municipal farà arribar una comunicació als immobles afectats, a més de proporcionar tota la informació necessària durant el període d’exposició pública a través de l’Oficina d’Atenció de la Vila, del web municipal, i del Consell d’Urbanisme que es convocarà properament. Des de la regidoria d’Urbanisme s’ha impulsat aquest projecte, que va iniciar els treballs de camp l’any 2014, i amb aquest Pla especial ja en tramitació el govern municipal assoleix l’objectiu 32.11 del PAM2015-2019.

Memòria i normativa

Memòria i normativa

Fitxer: VOLUM_I_MEMA_RIA_I_NORMATIVA.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 140
Mida: 9,41 MB

Quadre Resum

Quadre Resum

Fitxer: VOLUM_II_QUADRE_RESUM.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 44
Mida: 3,5 MB

Fitxes

Fitxes

Fitxer: VOLUM_III_FITXES.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 692
Mida: 93,93 MB

Plànols

Plànols

Fitxer: VOLUM_IV_PLA_NOLS.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 43
Mida: 18,7 MB

Document ambiental estratègic

Document ambiental estratègic

Fitxer: VOLUM_V_DOCUMENT_AMBIENTAL_ESTRATEGIC_desembre_2015.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 83
Mida: 3,37 MB