Portada Ě Notificacions electr˛niques
Notificacions electr˛niques


Dret i l'obligaciˇ dels ciutadans de relacionar-se electr˛nicament amb l'Administraciˇ
 
Les persones fÝsiques podran escollir en qualsevol moment si es comuniquen amb les Administracions P˙bliques per a l'exercici dels seus drets o obligacions a travÚs de mitjans electr˛nics o no. El mitjÓ escollit podrÓ ser modificat en qualsevol moment.

No obstant aix˛, estaran obligats a relacionar-se a travÚs de mitjans electr˛nics amb les Administracions P˙bliques per a la realitzaciˇ de qualsevol trÓmit d'un procediment, com a mÝnim els segŘents:
- Persones jurÝdiques.
- Entitats sense personalitat jurÝdica.
- Aquelles que exerceixin activitat professional per a la que es requereixi colĚlegiaciˇ obligat˛ria, nomÚs per als trÓmits i actuacions que realitzin en l'exercici d'aquesta activitat professional.
- En tot cas, notaris, registradors de la propietat i mercantil.
- Els representants d'una persona obligada a relacionar-se electr˛nicament.
- Els treballadors de les Administracions P˙bliques per al trÓmits i actuacions que realitzin per raˇ de la seva condiciˇ de treballador/a (en la forma en que es determini reglamentÓriament per cada administraciˇ).


PrÓctica de les notificacions per mitjans electr˛nics 

Les notificacions es realitzaran preferentment per mitjans electr˛nics. En les notificacions opera la distinciˇ de subjectes entre els qui en tot cas han de ser notificats per via telemÓtica (obligats mitjans electr˛nics), i pels qui la notificaciˇ telemÓtica Ús una altra opciˇ a la notificaciˇ tradicional. Aquests ˙ltims podran decidir i comunicar en qualsevol moment si volen que les notificacions successives es practiquin o no per mitjans electr˛nics. En qualsevol cas, si el procediment s'ha iniciat a solĚlicitud de l'interessat, aquest assenyalarÓ el mitjÓ pel qual prefereix ser notificat.

Les notificacions electr˛niques es practicaran mitjanšant compareixenša a la seu electr˛nica, aix˛ Ús, l'accÚs de l'interessat –o representant- al contingut de la notificaciˇ.

Si transcorreguessin deu dies naturals des de la posada a disposiciˇ a la notificaciˇ sense que s'hagi accedit al seu contingut, es tindrÓ per rebutjada.

L'administrat podrÓ identificar un dispositiu electr˛nic i/o correu electr˛nic perquŔ sigui avisat amb independŔncia de com es practiqui la notificaciˇ. L'Administraciˇ enviarÓ un avÝs al dispositiu electr˛nic i/o correu electr˛nic amb l'advertiment de la posada a la disposiciˇ de la notificaciˇ.

Els interessats podran accedir a les notificacions des del Punt d'AccÚs General electr˛nic de l'Administraciˇ, que funcionarÓ com un portal d'accÚs.

^