Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 12 d'abril de 2017
D’acord amb el RD 635/2014 on es desenvolupa una nova metodologia de cŕlcul del període mig de pagament a proveďdors, en el seu art. 6.2 s’obliga a publicar en els portals webs municipals les xifres resultants per garantir una millor transparčncia. Si voleu consultar les dades del 1r trimestre 2017 podeu clicar aquí