Portada · Participació · REGLES ESPECÍFIQUES DEL MULTIREFERÈNDUM D´ARENYS DE MUNT EL DIA 7 DE MAIG DE 2017
REGLES ESPECÍFIQUES DEL MULTIREFERÈNDUM D´ARENYS DE MUNT EL DIA 7 DE MAIG DE 2017

Dimecres 5 d’abril es va signar la convocatòria formal del Decret d'alcaldia que incorpora les 5 preguntes que es van consensuar en la comissió pel multireferèndum d’Arenys de Munt, formada per un representant de cada partit polític i un representant del Consell del Poble.

Les preguntes pactades són sobre el model de poble, i el govern municipal considerarà els resultats vinculants a partir d’un 19% de participació. Aquest llindar s’ha pres a partir de la referència de la consulta popular celebrada a Arenys de Munt els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2006 sobre l'avantprojecte d'urbanització superficial de la riera, en la que hi va haver 1.169 vots.

Per què es fa el multireferèndum?

És un compromís del govern municipal recollit al PAM 2015-2019

És un compromís del govern municipal recollit en el Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, que concreta el compromís d´Impulsar processos participatius per col·laborar en la definició del model de poble.

Quines són les preguntes?

Són 5 preguntes sobre el model de poble amb la següent formulació:

1. Esteu d’acord en què la riera sigui d’ús exclusiu per a vianants?
Si heu contestat que sí:
  a. Voleu que ho sigui només dissabtes, diumenges i resta de dies festius?
  b. Voleu que ho sigui sempre?
2. Voleu que es tregui el pont de la riera?
3. Voleu que l’ajuntament iniciï gestions per recuperar l’edifici de l’Escola Sant Martí per a usos de la població i que es projecti una escola nova?
4. Voleu que es creïn places d’aparcament de pagament a prop de la riera?
5. Quin dels tres projectes per actualitzar i normalitzar l’escut d’Arenys de Munt voleu que s’aprovi? (cal escollir un dels tres projectes proposats)

Qui podrà votar?

Majors de 16 anys

Al multireferèndum del 7 de maig hi podran votar tots els arenyencs i arenyenques a partir dels 16 anys. La llista de persones amb dret a participar es formarà a partir de les dades existents al padró municipal d’habitants, actualitzada a 5 de maig de 2017. Les persones participants hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de document identificatiu personal, oficial i original, segons la seva nacionalitat.

Quan podem votar? On podem votar?

Presencialment el 7 de maig, a la Sala Municipal

El dia 7 de maig, entre les 9 del matí i les 8 del vespre, a la Sala Municipal, on hi hauran tres meses. Cada mesa disposarà d'una urna, degudament precintada. Per assegurar el secret del vot es disposarà d’una cabina en el local de la consulta.

Com podem votar?

Mitjançant una butlleta de vot (veure pàgina 19)

Caldrà emplenar una butlleta que trobareu a la vostra disposició a la Sala Municipal. A la butlleta hi haurà les cinc preguntes amb les diferents opcions. Caldrà marcar la resposta amb una “X”.

Hi haurà campanya informativa?

Sí. Del 24 d’abril al 6 de maig

La campanya informativa comença el dia 24 d’abril i finalitza el 6 de maig, ambdós inclosos. La campanya informarà i permetrà el contrast d’opinions sobre l’objecte de la consulta que es convoca, i demanarà la participació a totes les persones amb dret a vot.

Durant aquest període, els partits polítics, regidors/es amb representació a l’ajuntament i les organitzacions/entitats que hi participen, podran fer campanya per defensar els seus respectius posicionaments en relació a cada pregunta.

La campanya institucional que portarà a terme l’ajuntament d’Arenys de Munt vetllarà per garantir la transparència, la igualtat d’oportunitats i el respecte al pluralisme polític, sense que en cap cas es pugui influir sobre la decisió de participar, ni sobre l’orientació de les respostes, d’acord amb l’art. 12.3 de la Llei 10/2014.

La papereta de vot

Cal marcar amb una “X” la resposta

El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es manifestarà marcant una creu únicament en una de les propostes alternatives que apareixen a la papereta.

Computarà com a vot nul

Computarà com a vot nul la marcació de més d’una casella, o qualsevol papereta que tingui qualsevol text o marca diferent a la creu que ha de definir les diferents opcions de resposta de la consulta.

Butlleta cara AButlleta cara B

Dubtes que podem sorgir sobre la pregunta 5

Per què apareixen dos escuts per cada opció?

Cada projecte d’escut (alzina, cirerer, plàtan) tenen dues versions que són igualment vàlides: l’oficial que recull els criteris estrictament heràldics i la recreació moderna que també es podrà utilitzar.
A l’hora d’escollir entre una de les tres opcions (alzina, cirerer, plàtan) esteu votant per el projecte amb les seves interpretacions (l’heràldica i la recreació moderna).

^