Portada · Cultura i Festes · El terreny
El terreny
El terreny és format bàsicament per granits molt antics, intensament erosionats, que han conformat un paisatge de formes arrodonides i de poca alçada. Els granits presenten una forta erosió a causa de l'acció atmosfèrica i una important degradació causada per l'existència d'una capa vegetal consolidada. Aquesta transformació del granit ha permès l'existència del terrer o sauló, tan típic d'aquestes contrades. El terrer, que es desfà amb facilitat, ha facilitat moltíssim la feina dels pagesos (tot i la necessitat d'abundant adob) i ha permès, gràcies al seu alt nivell de porositat, el fet de fornir d'un bon nivell hídric als aqüífers de la zona.

Les alçades més remarcables, tot i no ser gens espectaculars, que trobem repartides per sectors, són : a ponent, el turó del Fangar (314 metres) i el turó de l'Arquer (347 metres); a tramuntana, el Pla de les Bruixes (409 metres), Parent Rost (422 metres) i el Pi de Buac (537 metres); a la banda de ponent, turó del Mig (Pau Soler) (557 metres), turó de la Vilanegra (536 metres), turó de n'Amar (420 metres), turó d'en Borrell (297 metres), el Pollastre (297 metres) i El Remei (206 metres).

^