Notícies
Publicat el 13 de juny de 2017
Tramesa de les notificacions sobre les contribucions especials del nou tram de l'obra d'urbanització de la riera

NotificacionsEn el nou tram de la riera a urbanitzar, des del rial Bellsolell fins abans del pont, el compromís del govern municipal és aplicar les contribucions especials amb la mateixa sistemàtica que en el tram ja urbanitzat de la riera, de manera que una casa de les mateixes dimensions pagui el mateix import a l'Eixample que a Riera i Penya, calculant l'import a pagar en funció dels metres quadrats edificables i la longitud de la façana amb front a la riera.

Un cop aprovat l'expedient provisional de contribucions especials, els 121 propietaris de les 67 finques afectades per les contribucions especials han començat a rebre les notificacions que indiquen el valor orientatiu del que hauran de pagar per la urbanització de la riera. D'acord amb el procediment establert, l'import definitiu a pagar no es pot comunicar fins a conèixer el cost definitiu de l'obra un cop finalitzada.

En el tram de riera ja urbanitzat han estat 315 els immobles afectats per les contribucions especials i el 76,5% dels propietaris han hagut de pagar menys de 1.800 euros. El govern municipal també mantindrà les facilitats de pagament aplicades en el tram Francesc Macià – Eixample.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^