Notícies
Publicat l'11 de juliol de 2017
Nova sessió del Consell del poble amb canvi de dinàmica

Consell del PobleEl passat dia 6 de juliol, a les 7 del vespre a la Sala Municipal es va celebrar una nova sessió del Consell del Poble en la qual es va presentar una proposta de dinamització del Consell per fer-lo més participatiu, a,mb la possibilitat de  crear grups de treball dels membre no polítics que permetin presentar temes a les reunions formals del Consell de Poble, també es va parlar sobre la possibilitat de introduir canvis en el PAM, i es va mostrar el vídeo informariu sobre el multireferendum 7 de maig.

Els punts de l'ordre del dia tractats van ser els següents:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
  2. Seguiment del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 Revisió 2017.  
  3. Modificacions. Prioritats.
  4. Balanç del Multireferèndum del 7 de maig.
  5. Sistemàtica, calendari i ordre del dia per als propers Consells del Poble. 
  6. Torn obert de paraules.


En el punt número 2 es va oferir la possibilitat de proposar canvis sobre els objectius marcats en el P.A.M., poder prioritzar o debatre’ls. En el punt número 3 es va visionar el vídeo informatiu realitzat sobre el multireferendum i que recull tota la informació al respecte incloent la despesa generada.

En el punt número 4 es va presentar una proposta de dinamització del Consell per tal de fer-lo més participatiu i menys informatiu donant resposta a l’expressió manifestada en les últimes sessions sobre el desig que siguin els membres no polítics qui aportin qüestions i es puguin valorar. La proposta inclou un Pla de Treball  que marca un calendari anual de sessions i els temes a tractar; així com la possibilitat de crear Grups de Treball que es puguin reunir abans de la sessió ordinària per tal de presentar els temes acordats i debatuts. Els membres presents van rebre amb satisfacció la proposta. A partir d’ara, seran els membres no polítics qui faran arribar al departament de Participació Ciutadana l’ordre del dia.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^