Notícies
Publicat el 12 de juliol de 2017
La gestió de l'aigua per part de GUSAM genera un superàvit que permet invertir 145.000€ en la xarxa d'abastament d'aigua el 2016

GUSAM 2016La Junta General de la societat municipal GUSAM va aprovar per unanimitat, dijous 22 de juny, la memòria i els resultats de l’exercici 2016 que va assolir un superàvit de 158.855€ que es distribuirà a reserves de la societat. Bona part dels resultas són fruit de la bona marxa de la gestió integral de l'aigua que ha permès revertir els beneficis en incrementar les inversions fins a 145.000€ l'any 2016. La xifra total d’ingressos reflectit en el compte d’explotació és superior al milió i mig d’euros, fruit de les activitats que realitza actualment l’empresa municipal. A banda d’aquest superàvit, és rellevant destacar que aquest exercici 2016 (i per segon any consecutiu) la societat municipal no ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament, tal i com venia succeint des de l’any 2010.

Aula de Formació d'Adults - AFA

Aquest ha estat el quart exercici sencer en què GUSAM ha gestionat tots els serveis municipals que li han estat encarregats per l’Ajuntament durant els anys 2011 i 2012: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis. A més, s’ha iniciat la gestió de l’Aula de Formació d’Adults.En el servei integral de l’aigua, ha estat el que millorar resultats ha obtingut i que han permtès la  invbersió de 145.047€ en la substitució de diversos trams de canonades antigues, instal·lació de comptadors sectorials i s’han millorat algunes instal·lacions, amb un rendiment de la xarxa en un 67%. 

A part d’aquests resultats econòmics positius, s’han realitzat inversions i millores en els serveis gestionats. Algunes d’aquestes intervencions han estat:

  • Pel que fa al servei de deixalleria s’ha continuat amb la implantació del sistema de targetes pels usuaris, s’han sanejat i pintat tant la bàscula que hi ha a l’entrada com la façana i s’ha potenciat la reutilització dels materials amb expositor i gestió de demandes.
  • En relació al servei d’escola bressol, s’ha adquirit una joguina de gran format pel pati del centre, s’han renovat els materials pel desenvolupament de nous continguts pedagògics i s’ha impartit formació al personal docent en matèria d’experimentació i també de primers auxilis.
  • En el servei de neteja d’edificis, s’han fet neteges extraordinàries d’espais com el Celler de Can Borrell, el pis d’emergència del carrer de Les Flors o la Sala Municipal després de determinats esdeveniments.  
  • En el servei de formació d’adults, s’ha creat el claustre de professors del centre (que es reuneix mensualment) i elegit l’equip directiu. S’ha canviat la ubicació de les aules per a una millor compatibilitat amb l’Aula de Música i s’ha creat una borsa de treball per a substitucions del personal contractat.
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

RSS DESTAQUEM

Imatge Eleccions 2019 estrangersEl proper 26 de maig de 2019 se celebraran les eleccions municipals a Arenys de Munt i arreu. Els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran exercir els seus drets polítics i podran votar per elegir els seus representants al Ple municipal.

Les persones estrangeres ciutadanes de la Unió Europea han de manifestar la seva voluntat de votar fins al 30 de gener fent la gestió a l'Oficina d´Atenció de la Vila de l'ajuntament d'Arenys de Munt o per internet a https://sede.ine.gob.esLlegir +

^