Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 7 d'agost de 2017

En el primer any de la seva concessió, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha rebut 32 sol·licituds per fer front al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). L’import total destinat a aquests ajuts econòmics és de 22.500 euros. Les ajudes són d’un 50% de la quota líquida de l’impost amb un màxim de 257 euros.

Els ajuts s’adrecen a persones empadronades a Arenys de Munt amb dificultats econòmiques que estan gravades per aquest impost. A més a més, les famílies monoparentals i aquelles que entre els seus membres compten amb alguna persona amb una discapacitat reconeguda superior al 33% tenen una consideració especial en la valoració per a la concessió de les ajudes.

L’objectiu últim de l’Ajuntament d’ Arenys de Munt és destinar més ajuts socials per a qui més ho necessita i d’aquesta manera impulsar el benestar al poble.