Portada · Transparència · Organigrama de l'Ajuntament
Organigrama de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Arenys de Munt està organitzat en diversos Serveis i Àrees. A continuació podeu consultar els Organigrames de cadascun d'ells.


Organigrama de Serveis Generals (Secretaria), Serveis Econòmics (Intervenció) i Oficina d'Atenció de la Vila:


Organigrama de Serveis Personals, Promoció Econòmia i Serveis Socials:

/documents/2474803/4682058/Organigrama+SSPP%2BSS.pdf/1bd36763-1b09-4382-9f14-8cab94a7a9c9


Organigrama Brigada Municipal i Serveis Tècnics:

/documents/2474803/4682058/Organigrama+SSTT+2016+-+v2+%281%29.pdf/3a847548-4e9c-4205-a26f-e7cd2af3120f


Organigrama Policia Local:

/documents/2474803/4682058/Organigrama+POLICIA+2016+v2.pdf/1d30f159-6b75-4611-bfd8-dcdf0e16f005

^