Portada · Igualtat de Gènere · Prevenció de violències masclistes
Prevenció de violències masclistes

Botó Prevenció de violències masclistes

Les regidories de Benestar Social i Igualtat de Gènere van elaborar el Protocol i el Circuit d'atenció en casos de violència de gènere. És una eina per donar una resposta unificada i coordinada a les diferents problemàtiques derivades de la violència de gènere i per aconseguir un municipi lliure de violència.


També des dels Serveis Socials, s'ofereix informació i/o es facilita la derivació cap a serveis especialitzats en l´atenció a les dones. Els serveis existents a la xarxa d'atenció a les dones són:


Des de fa tres cursos, es porta a terme el Programa de prevenció de relacions abusives a l’Institut Domènec Perramon. Es tracta de tallers adreçats a l’alumnat del centre, on es treballen temes com la construcció social de gènere i els estereotips, aprendre a detectar els diferents tipus d’abús en la parella i  l’amor romàntic i la seva relació amb les violències masclistes.

L’any 2015 la Regidoria participa en la creació de la Xarxa de prevenció de relacions abusives, organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, la Direcció General de Joventut i l’Institut Català de les Dones. Aquesta xarxa té com a objectiu la creació d’un model de treball compartit a nivell de la comarca.

L’any 2016 es crea la Taula tècnica de prevenció de relacions abusives d’Arenys de Munt. És un grup de treball on participen diversos agents que treballen al municipi. L’objectiu d’aquesta taula és treballar conjuntament per la creació de projectes i activitats que donin resposta a la realitat de la població adolescent i jove.

^