Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 14 de setembre de 2017

Programa de Garantia JuvenilEl Servei d'Ocupació de Catalunya està en procés d’atorgar en breu una subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Munt de 44.000 euros per contractar 4 joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil. D'aquesta manera, seguim complint objectius primordials, com és la creació de llocs de treball per facilitar l'accés al món laboral als joves, una de les franges més castigades a Catalunya.

El Servei Local d’Ocupació informa que els requisits per optar a aquests llocs de treballs són els següents:
1. Tenir entre 16 i 29 anys.
2. Estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al SOC.
3. No haver transcorregut 5 anys des de l'acabament dels estudis del CFGM/CFGS/Diplomatura/Grau requerits per a la contractació.
4. No haver estat contractat en pràctiques durant un temps superior a dos anys.
5. Estar inscrit a Garantia Juvenil, fet que suposa:
• Estar a l'atur i no haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de la inscripció.
• No estar estudiant i no haver rebut accions formatives (formació no reglada) de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de la inscripció.
• No estar estudiant i no haver rebut accions educatives (formació reglada) que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Els joves interessats poden posar-se en contacte amb el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament a l’Edifici Cotxeria (carrer Sant Pau, 2; telèfon 93 793 77 10) o amb l’àrea de Joventut a l’Escorxador (Carrer Torrent d'en Puig, 10; telèfon 93 793 94 36) amb la suficient antelació com per poder realitzar els tràmits d’inscripció necessaris per a l’acompliment de les condicions.

Aquesta subvenció està inclosa en el Programa Operatiu Juvenil del Fons Social Europeu.