Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 7 de novembre de 2017

Ajuts lloguer 2017És notori que l’habitatge té un preu que situa els col·lectius amb menors recursos econòmics, i en especial els més joves, en dificultats per accedir-hi. Aquest fet és una trava a la igualtat efectiva d’oportunitats i fa que per a tota una generació sigui difícil dur una vida autònoma i realitzar els seus projectes familiars, personals i professionals. Aquest fet suposa alhora un fre a l’impuls de revitalització demogràfica.

És per aquest motiu que, amb independència d’altres mesures que puguin adoptar-se en matèria d’habitatge, l’Ajuntament d’Arenys de Munt es proposa facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, especialment a les persones joves del municipi.

Amb l'objectiu d’afavorir l’emancipació d’aquest col·lectiu, es crea una línia de subvencions consistent en un conjunt d'ajudes directes destinades al suport econòmic per al pagament del lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Arenys de Munt.

Aquestes ajudes les podran sol·licitar les persones joves d’entre 18 i 35 anys empadronades a Arenys de Munt amb uns ingressos bruts anuals no superiors a dues vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2017 (15.935,46 €) i que puguin acreditar uns ingressos mínims suficients per pagar el lloguer.

L'import de la subvenció serà equivalent al 50% de la quota de lloguer, amb una percepció màxima mensual de 200 €, i  la durada màxima de la concessió de l’ajut serà d’un any (2.400 €).

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 de novembre de 2017 fins al dia 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Els documents en pdf per fer la sol·licitud es poden descarregar en aquest enllaç i les bases de subvencions al lloguer per a l’emancipació dels joves d’Arenys de Munt es poden descarregar aquí. Si us cal ajuda o assessorament per a la preparació de les vostres sol·licituds, no dubteu a contactar per telèfon al 937937710 o per correu electrònic amb la tècnica del departament de Serveis Socials: tecnicgestio@ademunt.cat.