Notícies
Publicat el 18 de desembre de 2017
L'Ajuntament d'Arenys de Munt, capdavanter en administració electrònica

Oficina d'Atenció a la VilaLa inversió realitzada en equipament informàtic, programari i formació del personal ha permès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt finalitzi l’any 2017 havent implementat les reformes necessàries per al compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, llei que, entre altres coses, determina que entre administracions ja no es fa cap tràmit amb suport paper.

L’article 14.2 de l’esmentada llei determina el dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament entre les administracions públiques. A més, l’article 3.2 de la Llei 40/15, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, assenyala expressament que les administracions públiques es relacionaran entre si  a través de mitjans electrònics. Per tot plegat, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja no accepta documents en paper d’altres administracions i, si n’arriben, els retorna a l’administració de procedència.

Per altra banda, també ha estat aprovada per decret d’alcaldia la Guia de Digitalització de Documents, una guia que té per objecte establir les pautes de treball i els criteris per assegurar la fiabilitat i la integritat dels documents digitals, així com definir el procés de digitalització i de compulsa electrònica dels documents des del Registre General de l’Ajuntament de la vila d’Arenys de Munt.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^