Portada · Urbanisme · Urbanisme. Qui som?
Urbanisme. Qui som?

Les principals tasques que es fan des de l´àrea d´urbanisme es poden agrupar en:

 1. Obra privada:
  - Atenció al públic (tècnica o administrativa)
  - Ocupacions de via pública
  - Assabentats
  - Obres menors
  - Obres majors
  - Inspeccions d´obres (primeres ocupacions, devolucions de fiances, pròrrogues...)
  - Inspeccions d´infraccions urbanístiques – denúncies (partes de la policia, instàncies), expedients d´infracció urbanística.
  - Segregacions, agrupacions i parcel·lacions
  - Llicències de guals
  - Altres
 2. Activitats ambientals:
  - Llicències d´activitats
  - Inspeccions mesures correctores d´activitats
 3. Obra pública:
  - Redacció de projectes d´obra pública
  - Direcció d´obres
  - Coordinació de Seguretat i Salut
  - Suport tècnic a la brigada municipal
 4. Serveis d´infrastructures i manteniment:
  - Assessorament
  - Elaboració de projectes d´instal·lacions
  - Seguiment als projectes d´infrastructures redactats des de fora
  - Informes tècnics previs a l´aprovació de projectes
  - Control i seguiment de manteniment de serveis municipals (Sorea i Sece)
  - Informes tècnics a les obres menors relacionades amb actuacions de Gas natural, Fecsa, Telefònica i seguiment de les obres
  - Manteniment d´edificis municipals
 5. Atenció al ciutadà:
  - Horari d´atenció al públic per a consultes generals: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h i dijous de 16.30 a 19 h.
  - Atenció telefònica de dilluns a divendres de 8 a 14 h
  - Contestador d´atenció al ciutadà
  - Instàncies
^