Programa Garantia Juvenil

Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l´atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball.

Està adreçada a persones joves que tenen més de 16 i menys de 30 anys, que actualment no treballen ni estudien i que tampoc realitzen cap formació, amb l´objectiu de rebre una oferta d´ocupació, d´educació contínua, de formació o una estada de pràctiques en el marc de l´oferta de programes disponibles.


Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos al Punt d´Informació Juvenil o cliqueu aquí:

^