Notícies
Publicat el 5 de febrer de 2018
Escola bressol, deixalleria i neteja d'edificis municipals, els serveis de GUSAM que generen més estalvi al pressupost municipal

GUSAML’empresa municipal GUSAM inicialment era una empresa només de gestió urbanística però a partir de l'any 2018 assumeix el cicle integral de l’aigua, la deixalleria municipal, l’escola bressol, la neteja d’edificis i l’aula de formació d’adults d’Arenys de Munt. Entorn a les empreses municipals permanentment hi ha el debat sobre si aquesta gestió directa dels serveis públics locals és més eficient i barata que la privada. És un debat complex perquè hi intervenen factors de fiscalitat (per exemple si determinades operacions estan subjectes o no a impostos com l’IVA i l’impost de societats), elements d’economies d’escala (per exemple si concessionàries que presten els serveis a diversos municipis poden adquirir materials a millor preu), reflexions sobre la dificultat de gestionar serveis municipals que requereixen importants aportacions de capital o una gestió molt especialitzada, aspectes relacionats amb el control en la presa de decisions (per exemple la possibilitat d’establir tarifes socials), implicacions ètiques i socials (per exemple contractacions a fundacions que fomenten la integració de col·lectius amb dificultats), condicionants relacionats a utilitzar edificis municipals (sense costos de lloguer, per exemple), i qüestions relacionades amb la proximitat al ciutadà i la qualitat dels serveis que es presten, entre altres.


En el cas d’Arenys de Munt, les conclusions de l’estudi La gestió directa dels serveis públics locals a través d’una societat mercantil municipal: avantatges i inconvenients, presentat a la Universitat Oberta de Catalunya per Montse Mayolas, gerent de GUSAM i graduada en Administració i Direcció d’Empresa, permeten afirmar que la gestió directa a través de GUSAM suposa un estalvi clar respecte a la gestió indirecta en els serveis de deixalleria, neteja d’edificis municipals i escola bressol. En cinc anys, aquests serveis gestionats directament per GUSAM han generat un estalvi a les arques municipals estimat en 329.061 €. L’anàlisi de costos del servei de la deixalleria municipal posa de manifest que en quatre anys ha generat un estalvi de 35.178 € respecte al que costava aquest servei mitjançant la gestió indirecta. En la neteja d’edificis públics l’estalvi en dos anys respecte a la gestió indirecta s’ha comptabilitzat en 24.938 €. I en el cas de l’escola bressol, cinc anys de gestió directa han permès estalviar a Arenys de Munt 268.943 € si es compara amb el  cost que tenia la gestió indirecta que es prestava a través d’una empresa concessionària fins el 2011.

Altres dades de l’esmentat estudi a tenir en compte són que la plantilla de personal de GUSAM ha crescut dels 6 treballadors que hi havia el 2011 als 44 actuals (amb uns costos salarials per sota la mitjana que hauran de ser revisats properament) i que dels 50 municipis de la demarcació de Barcelona que tenen entre 5.000 i 10.000 habitants només 12 tenen una societat municipal. Amb els 2.097.686 € de pressupost de GUSAM per al 2018 es continuarà treballant per mantenir l’eficiència i la qualitat de servei que es presta des de l’empresa municipal.


La gestió directa dels serveis públics

La gestió directa dels serveis públics

Fitxer: Memoria_TFG.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 38
Mida: 964,29 kB

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^