Notícies
Publicat el 5 de febrer de 2018
Escola bressol, deixalleria i neteja d'edificis municipals, els serveis de GUSAM que generen més estalvi al pressupost municipal

GUSAML’empresa municipal GUSAM inicialment era una empresa només de gestió urbanística però a partir de l'any 2018 assumeix el cicle integral de l’aigua, la deixalleria municipal, l’escola bressol, la neteja d’edificis i l’aula de formació d’adults d’Arenys de Munt. Entorn a les empreses municipals permanentment hi ha el debat sobre si aquesta gestió directa dels serveis públics locals és més eficient i barata que la privada. És un debat complex perquè hi intervenen factors de fiscalitat (per exemple si determinades operacions estan subjectes o no a impostos com l’IVA i l’impost de societats), elements d’economies d’escala (per exemple si concessionàries que presten els serveis a diversos municipis poden adquirir materials a millor preu), reflexions sobre la dificultat de gestionar serveis municipals que requereixen importants aportacions de capital o una gestió molt especialitzada, aspectes relacionats amb el control en la presa de decisions (per exemple la possibilitat d’establir tarifes socials), implicacions ètiques i socials (per exemple contractacions a fundacions que fomenten la integració de col·lectius amb dificultats), condicionants relacionats a utilitzar edificis municipals (sense costos de lloguer, per exemple), i qüestions relacionades amb la proximitat al ciutadà i la qualitat dels serveis que es presten, entre altres.


En el cas d’Arenys de Munt, les conclusions de l’estudi La gestió directa dels serveis públics locals a través d’una societat mercantil municipal: avantatges i inconvenients, presentat a la Universitat Oberta de Catalunya per Montse Mayolas, gerent de GUSAM i graduada en Administració i Direcció d’Empresa, permeten afirmar que la gestió directa a través de GUSAM suposa un estalvi clar respecte a la gestió indirecta en els serveis de deixalleria, neteja d’edificis municipals i escola bressol. En cinc anys, aquests serveis gestionats directament per GUSAM han generat un estalvi a les arques municipals estimat en 329.061 €. L’anàlisi de costos del servei de la deixalleria municipal posa de manifest que en quatre anys ha generat un estalvi de 35.178 € respecte al que costava aquest servei mitjançant la gestió indirecta. En la neteja d’edificis públics l’estalvi en dos anys respecte a la gestió indirecta s’ha comptabilitzat en 24.938 €. I en el cas de l’escola bressol, cinc anys de gestió directa han permès estalviar a Arenys de Munt 268.943 € si es compara amb el  cost que tenia la gestió indirecta que es prestava a través d’una empresa concessionària fins el 2011.

Altres dades de l’esmentat estudi a tenir en compte són que la plantilla de personal de GUSAM ha crescut dels 6 treballadors que hi havia el 2011 als 44 actuals (amb uns costos salarials per sota la mitjana que hauran de ser revisats properament) i que dels 50 municipis de la demarcació de Barcelona que tenen entre 5.000 i 10.000 habitants només 12 tenen una societat municipal. Amb els 2.097.686 € de pressupost de GUSAM per al 2018 es continuarà treballant per mantenir l’eficiència i la qualitat de servei que es presta des de l’empresa municipal.


La gestió directa dels serveis públics

La gestió directa dels serveis públics

Fitxer: Memoria_TFG.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 38
Mida: 964,29 kB

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

RSS DESTAQUEM

El proper 26 de maig de 2019 se celebraran les eleccions municipals a Arenys de Munt i arreu. Els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran exercir els seus drets polítics i podran votar per elegir els seus representants al Ple municipal.

Les persones estrangeres ciutadanes de la Unió Europea han de manifestar la seva voluntat de votar fins al 30 de gener fent la gestió a l'Oficina d´Atenció de la Vila de l'ajuntament d'Arenys de Munt o per internet a https://sede.ine.gob.esLlegir +

^