Notícies
Publicat el 21 de maig de 2018
Obert el període de sol·licituds per participar al projecte de la Brigada Jove 2018

Brigada JoveDel 19 de maig al 7 de juny s’obre el període de sol·licituds per participar al projecte de la Brigada Jove 2018, que pretén promocionar la inserció i la capacitació laboral de les persones joves d’entre 16 i 18 anys. Es podran presentar les sol·licituds a l’OAV (Oficina d’Atenció a la Vila) de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia, i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Les instàncies dels i les joves que aspirin a ocupar un dels llocs hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  1. Full de sol·licitud de participació al projecte degudament emplenat, en el qual es podrà triar el mes en què se sol·licita la feina (s’ha de demanar a l’OAV).
  2. DNI del sol·licitant. Si és menor d’edat, també cal fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor. En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors: fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat.
  3. Declaració jurada de no trobar-se en cap causa d’incapacitat incompatible amb les funcions a desenvolupar (s’ha de demanar a l’OAV).
  4. Acreditar tres anys d’escolarització secundària a Catalunya (es pot demanar a la secretaria de l’Institut).
  5. Document que acrediti l’afiliació a la Seguretat Social (es pot demanar a l’Oficina Integral de la Seguretat Social de Mataró, carrer Jaume Balmes, 34; tel. 937556712).

Aquest serà el cinquè any consecutiu que es duu a terme el projecte al municipi. Enguany també es faran dos torns, el primer durant el mes de juliol i el segon durant el mes d’agost. A cada torn hi participaran 8 joves que es triaran en forma de sorteig d’entre totes les sol·licituds.

Per a més informació, cal consultar-ne les bases a la seu electrònica de l'Ajuntament, trucar al 937937980 o adreçar-se a l’OAV.

Documentació:
- Informació
- Inscripció
- Declaració jurada

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^