Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 8 de juny de 2018

Campanya reforç recollida selectiva orgànicaPer a l’any 2020, el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT) estableix com a objectiu incrementar la recollida selectiva dels residus municipals fins a un nivell mínim del 60% respecte als residus generats. De les fraccions de residus que generem, la matèria orgànica és la principal fracció, amb més d’un 36% en pes.

És per aquest motiu que a partir del dissabte 9 de juny s’iniciarà una campanya informativa d’inspecció de la recollida porta a porta i de les àrees d’emergència. Agents cívics faran revisió de les bosses deixades al carrer i a les àrees d’emergència i posteriorment visitaran els veïns per informar dels continguts erronis detectats a la bossa de la brossa dipositada al carrer. I, en cas de detectar de nou fraccions incorrectes, es podria procedir a aplicar una sanció, ja que no separar la brossa significa un incompliment de l’ordenança de recollida d’escombraries.

S’instal·laran també punts d’informació a la sortida de les escoles el dijous 14, divendres 15 i dimarts 19 de juny, i un punt d’informació a la plaça de l’Església el dissabte 16 i diumenge 17 de juny, i s’entregarà un cubell per dipositar la fracció orgànica, material amb informació de la fracció orgànica i un imant amb el calendari de la recollida selectiva porta a porta.