Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 12 de juny de 2018

Aquesta línia de subvencions està adreçada a afavorir la incorporació al mercat de treball de col·lectius que tenen especials dificultats d'inserció laboral: menors de 30 anys i majors de 45. Es tracta que aquestes persones disposin d'oportunitats laborals en entorns productius, mirant de garantir la seva continuïtat, afavorint la integració del treballador en el mercat de treball i la seva permanència en aquest.

Les subvencions, que es concediran en base al compliment dels requisits establerts a les bases, seran per a contractes de treball de durada mínima de 6 mesos i de jornada laboral mínima de mitja jornada. L’import de la subvenció per contracte serà d’ un 30% de les despeses subvencionables (la retribució salarial bruta, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries i les cotitzacions a la Seguretat Social) amb un import màxim de 1.800 euros per contracte i per un termini màxim de 12 mensualitats.

El termini de presentació de sol·licituds és del 14 de juny de 2018 fins al dia 23 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Trobareu la documentació, models normalitzats i les bases en aquesta pàgina del web municipal. Si us cal ajuda o assessorament per a la preparació de les vostres sol·licituds, no dubteu a contactar per telèfon (937937710) o correu electrònic amb els tècnics del departament de Promoció Econòmica i Ocupació (tecnicgestio@ademunt.cat).