Notícies
Publicat el 15 de juny de 2018
El Pla General d'Ordenació Urbanística d'Arenys de Munt està actualitzat tècnicament

Micròfon ràdioEn el debat de Ràdio Arenys de Munt del passat 8 de juny, en el que van participar els grups municipals d’ERC, PDeCAT, CUP i PSC, es va posar de manifest que transcorreguts 15 anys des de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbanística d’Arenys de Munt aquest Pla està actualitzat tècnicament, però que una revisió podria ser un objectiu per al proper mandat municipal. Normativament, la revisió d’un Pla General està justificada si han transcorregut 12 anys des de la data d’aprovació definitiva, si les previsions de creixement del Pla no s’han complert o si s’ha alterat l’estructura del territori o bé de la classificació del sòl. La revisió de Pla General és una iniciativa que caldria emprendre amb el màxim consens possible, que requeriria més de quatre anys de tramitació i uns costos que superarien els cent cinquanta mil euros.

El govern municipal, fins ara, ha seguit la política de dur a terme revisions puntuals del planejament urbanístic en diferents aspectes, inclosa la modificació d’usos. En el Ple de passat mes de maig es va aprovar provisionalment una modificació puntual de les normes urbanístiques que afectava, entre altres coses, la possibilitat d’establiment de càmpings en el terme municipal, l’ús lúdic-esportiu del sòl no urbà i l’ús religiós dels polígons industrials. La tramitació de les modificacions puntuals, encara que complexa, és molt més àgil que una revisió del Pla General.

El vigent Pla General, pel que fa a les seves previsions de creixement residencial, té molt de recorregut per fer perquè en sòl urbà, de les 21 unitats d’actuació que es van definir el 2003 se n’han desenvolupat 3, i dels 934 habitatges previstos se n’han construït 137.  En 10 d’aquestes unitats d’actuació encara no s’ha iniciat cap tràmit. Pel que fa al sòl urbanitzable, el vigent Pla General contempla 6 sectors i actualment no se n’ha desenvolupat cap, el sector de Roals ha executat el planejament i la gestió i els sectors de Can Xicoi i de Sobirans han aprovat el planejament.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^