Catàleg de serveis
Publicat el 22 de juny de 2018
Abastiment d'aigua potable
 • Serveis que ofereixen

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural
 • Àmbit Temàtic
  Infraestructures i Serveis
^