Portada · Promoció econòmica, comerç i ocupació · 4t Concurs d'Emprenedoria d'Arenys de Munt
4t Concurs d'Emprenedoria d'Arenys de Munt

Arenys de Munt emprènA partir del 26 de juny s'inicia el període de presentació de propostes per a la convocatòria del Concurs d’Emprenedoria 2018, el tercer concurs d’aquest àmbit que es porta a terme a Arenys de Munt, i que té com a finalitat dinamitzar i promoure la iniciativa emprenedora al municipi.

S’hi poden presentar totes aquelles persones físiques i jurídiques, empadronades o amb domicili social en el municipi d’Arenys de Munt, i que elaborin un projecte empresarial que s’iniciï en el municipi durant l’any 2018. El termini de presentació del projectes finalitza el dia 4 d'agost de 2018.

El tres projectes més ben valorats gaudiran, juntament amb l’obtenció d’un diploma de reconeixement tres subvencions:

 • El projecte més ben valorat obtindrà una subvenció de 3.750 €
 • El segon projecte més ben valorat obtindrà una subvenció de 2.250 €
 • El tercer projecte més ben valorat obtindrà una subvenció de 1.500 €


ARENYS DE MUNT EMPRÈN

4t Concurs d'emprenedoriaSubvencions per a la contractacióSubvencions al comerç 2018


CONDICIONS DEL CONCURS D'EMPRENEDORIA

Quina és la finalitat
L’establiment de noves activitats que dinamitzin l’economia local amb l'objectiu d’impulsar i promoure la iniciativa emprenedora en el municipi d’Arenys de Munt i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials amb la creació de llocs de treball.


Qui es pot presentar

 • Persones físiques residents a Arenys de Munt.
 • Empreses ja constituïdes amb seu social a Arenys de Munt, amb altes d’activitat de fins a tres anys anteriors a la data d’aprovació de la convocatòria que realitzin un projecte de nova creació.
 • Entitats degudament constituïdes i inscrites en el registre de l’Ajuntament.


Termini de presentació
A partir del 26 de Juny fins al 4 d'Agost de 2018.


Condicions
La seu de la nova activitat ha de ser a Arenys de Munt.


Com es sol·licita?
Presentant imprès de sol·licitud que es pot trobar al web de l’Ajuntament i el Pla d’empresa seguint el guió facilitat.

Consultar les Bases del concurs per a la resta de documentació a presentar segons el cas.


Quines despeses es poden subvencionar
Les despeses corrents necessàries per a l’execució del projecte /activitat efectuades dins l’any 2018, relacionades amb l’establiment i funcionament de l’activitat iniciada.


Criteris de valoració

 • Grau d’innovació: màxim 30 punts.
 • Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica : màxim 40 punts.
 • Creació de llocs de treball: màxim 30 punts.
 • Altres aspectes: màxim 20 punts.

Per optar a la subvenció caldrà obtenir una puntuació mínima de 75 punts.

La presentació presencial del projecte és obligatòria, i es realitzarà a porta tancada, en una data i lloc a determinar.


Premis

 • 1r premi. Una subvenció de 3.750 €.
 • 2n premi. Una subvenció de 2.750 €.
 • 3r premi. Una subvenció de 1.500 €.

El percentatge de finançament podrà arribar al 100% del cost del projecte.


Pagament
El pagament es realitzarà un cop justificada la subvenció. Es pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció.


Justificació

 • S’ha de presentar alta d’IAE i alta en la Seguretat Social en el cas d’empresa de nova creació.
 • Memòria de la implantació efectiva de l’activitat.
 • Compte de resultats.
 • Factures que justifiquin la despesa assumida.
 • També es podrà justificar despeses de pèrsonal cotractat per a la realització del projecte. (Contracte, nomines i TC de la Seguretat Social).


Documentació

Bases reguladores de les subvencions d'Emprenedoria 2018

Edicte BOPB Subvencions Emprenedoria

Guió Pla de Empresa

Justificació de les subvencions d'Emprenedoria

Model 4 - Dades bancaries

Model 5 - Declaració responsable subvencions Emprenedoria

Instància de sol·licitud de participació

^