Portada · Promoció econòmica, comerç i ocupació · Arenys de Munt emprèn
Arenys de Munt emprèn

Amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria, l'ocupació i dinamitzar el começ local, l'Ajuntament ha posat en marxa el programa Arenys de Munt emprèn 2018:

4t Concurs d'emprenedoria

A partir del 26 de juny s'inicia el període de presentació de propostes per a la convocatòria del Concurs d’Emprenedoria 2018, el tercer concurs d’aquest àmbit que es porta a terme a Arenys de Munt, i que té com a finalitat dinamitzar i promoure la iniciativa emprenedora al municipi.

S’hi poden presentar totes aquelles persones físiques i jurídiques, empadronades o amb domicili social en el municipi d’Arenys de Munt, i que elaborin un projecte empresarial que s’iniciï en el municipi durant l’any 2018. El termini de presentació del projectes finalitza el dia 4 d'agost de 2018.

Ajudes a la contractació

Es torna a obrir una nova convocatòria de subvencions adreçada a les empreses d'Arenys de Munt, que disposin d'un centre de treball en el nostre municipi amb l'objectiu de fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al mercat de treball de col·lectius menors de 30 anys i majors de 45, a un import màxim subvencionable de 300 euros mensuals i 12 mensualitats.

Es tracta de que aquestes persones disposin d'oportunitats laborals en entorns productius, mirant de garantir la seva continuïtat, afavorint la integració del treballador en el mercat de treball i la seva permanència en el mateix.

Subvencions per al comerç

Aquestes subvencions estan destinades a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals comercials amb activitat dins del terme municipal d’Arenys de Munt. El termini per sol·licitar la subvenció comença aquest mes de juny.

Es poden acollir a la subvenció intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior com són l’adequació i embelliment de façanes i aparadors, així com les obres de manteniment i reforma de l’interior. També es poden imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i projectes i honoraris tècnics. L'import màxim per sol·licitud és de 1.000 € (fins a un 50% de a despesa), 1.500€ en cas d'establiments comercials ubicats en trams de carrers afectats per obres per un període superior a 3 mesos.

^