Catàleg de serveis
Publicat el 29 de juny de 2018
Acollida a persones nouvingudes
Depèn de: Benestar social
 • Serveis que ofereixen

  Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i de la ciutat.

  Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i famílies (Consell Comarcal del Maresme)
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades (Consell Comarcal del Maresme)
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament (Benestar/Consell Comarcal del Maresme)
 • Àmbit Temàtic
  Benestar social
^