Catàleg de serveis
Publicat el 29 de juny de 2018
Arxiu municipal
 • Serveis que ofereixen

  El Servei d'Arxiu Municipal (SAM) és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències.

  Els serveis que ofereix són:

  • Accés a la informació pública
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
  • Visites per a escoles

  Persones destinatàries: Qualsevol ciutadà a partir de 16 anys pot exercir el dret d'accés a la informació pública. Sense restriccions d'edat per documentació de lliure accés.

  Cost per l'usuari: Gratuït. En cas de còpies en suport paper, segons la ordenança de còpies de documents.

 • Àmbit Temàtic
  Tràmits i gestions | Atenció ciutadana
^