Catàleg de serveis
Publicat el 29 de juny de 2018
Atenció a situacions de necessitat social
Depèn de: Benestar social
 • Serveis que ofereixen

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

  Línies de servei:

  • Avaluar les situacions de necessitat.
  • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials.
  • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents.
  • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
  • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
  • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari.
 • Tràmits i serveis relacionats
 • Àmbit Temàtic
  Benestar social
^