Catàleg de serveis
Publicat el 29 de juny de 2018
Atenció i prevenció de la violència masclista
Depèn de: Benestar social
Depèn de: Igualtat de gènere
 • Serveis que ofereixen
  • Línia d'atenció a les dones en situació de violencia masclista: Línia d'atenció a les dones que consisteix a informar, assessorar i orientar les dones que es trobin en qualsevol situació de violència masclista.
  • Renda Activa d'Inserció (RAI): La RAI està destinada a col•lectius amb ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica.
  • SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones): Servei públic i gratuït que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida.
  • SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada): El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles.

  Línies dels serveis:

  • Creació i realització d'accions de prevenció i sensibilització
  • Creació de grups d'empoderament
  • Recolzament i ajuts
 • Àmbit Temàtic
  Benestar social
^