Ajuntament d'Arenys de Munt
Diumenge, 2 de setembre de 2018
9 h matí

De les 9 del matí a les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Lloc: Sala Municipal