Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat l'11 de gener de 2019

Canvi gerčncia GUSAML’empresa municipal GUSAM SA enceta l'any amb nova gerčncia. El darrer consell d’administració de l’empresa municipal, va acordar el canvi gerencial per encarar una nova etapa de creixement orgŕnic i dimensionament del serveis prestats a l’ajuntament.

Dani Esteban prendrŕ les regnes de GUSAM en substitució de Montserrat Mayolas, que ha estat al capdavant de l’empresa municipal els darrers 7 anys, i vinculada a GUSAM des de l’any  2005 treballant en la seva estructura administrativa. El nou gerent estarŕ ocupant la plaça interinament fins a la provisió definitiva a través de concurs públic.

El canvi gerencial es produeix en paral·lel a una modificació de l’estructura general amb la creació del Departament de Recursos Humans i la contractació d’un nou administratiu a jornada parcial. 

El Consell d’Administració de GUSAM i l’Ajuntament d’Arenys de Munt expressen el seu agraďment a Montse Mayolas per la seva la dedicació i implicació durant aquesta anys a l’empresa municipal.