Notícies
Publicat el 6 de maig de 2019
Les contribucions especials per a la urbanització de la Riera, amb una reducció del 18%

Contribucions especials urbanització RieraL’expedient de l’obra d’urbanització superficial de la Riera en aquest tram central des del rial Bellsolell en avall es va tancar definitivament en el Ple ordinari del passat mes d’abril. El cost total d’aquesta urbanització ha estat de 1.419.024 €, dels quals els veïns afectats per les contribucions especials n’hauran de pagar 162.102 €. A Arenys de Munt tots els veïns han contribuït a finançar el carrer de davant de casa en la seva primera urbanització, i en tots els trams de la Riera s’han aplicat els mateixos criteris. En la urbanització de la Riera els veïns financen el 50% del cost de la urbanització de la calçada, i si en aquest tram l’import de les contribucions especials inicial era de 198.748 €, un cop finalitzada l’obra ha resultat ser de 162.102 €, la qual cosa representa que les quotes a satisfer pels propietaris dels immobles del tram urbanitzat seran un 18% més baixes que les notificades inicialment.

En aquest tram de Riera urbanitzat són 119 els immobles afectats per les contribucions especials, al 70% dels quals els correspon un import a pagar inferior a 1.800 €. Amb la desviació a la baixa del cost de l’obra d’urbanització les quotes es modifiquen de manera que si, per exemple, la notificació inicial va ser de 2.143 €, la quota serà finalment de 1.752 €, per a les quotes de 1.182 € l’import serà de 966 € i per a les de 552 € serà de 451 €. Com el govern d’Arenys de Munt va acordar per al primer tram urbanitzat, un cop s’hagi notificat formalment a cadascun dels propietaris l’import a pagar es podrà sol·licitar el fraccionament de les quotes durant un període màxim de 5 anys.

Actualment  ja està en marxa l’expedient per a la licitació del projecte de darrer tram urbà de la Riera que queda per urbanitzar, i el cost total de la Riera urbanitzada a data d’avui ha estat de 3.090.423 €. La taula que figura a continuació resumeix les dades corresponents als dos trams ja urbanitzats:

 

Tram Eixample – Bellsolell

Inici obres gener 2015

Tram central – plaça

Inici obres novembre 2017

Cost de la urbanització

1.671.399 €

1.419.024 €

Import de les contribucions especials

336.807 €

162.102 €

Rebaixa del cost final de l’obra

-41.479 €

-36.646 €

Immobles afectats

315

119

Percentatge de propietaris a qui correspon pagar menys de 1.800 €

77%

70%

Ingressos per liquidacions de les contribucions especials resolts

99,5%

 

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^