Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 9 de maig de 2019

Projecte prevenció riscos adolescčnciaEl passat dimecres 8 de maig es van fer els últims tallers del projecte de prevenció de riscos a l’adolescčncia que es desenvolupen a l’Institut Domčnec Perramon.

A primer d’ESO s’han fet un total de tres tallers: prevenció de consum del tabac, pantalles i xarxes socials i alimentació saludable.

A segon d’ESO s’han fet un total de dos tallers: estratčgies per afavorir el desenvolupament de les competčncies personals i sexualitat i afectivitat.

A tercer de l’ESO s’han fet un total de tres tallers: “I tu, quč saps?” (prevenció de drogues), obra de teatre No em ratllis (prevenció d’alcohol, tabac i drogues a l’oci nocturn) i autoprotecció i suport vital bŕsic.

I finalment, a quart de l’ESO s’ha fet un taller sobre sexualitat i riscos derivats.

A més, durant la setmana abans de la Festa Major de Sant Martí es va portar a terme una campanya de prevenció de consum d’alcohol, amb una penjada de cartells per tot l’Institut amb explicacions dels efectes negatius que té l’alcohol per a la salut.

La majoria d’aquestes activitats han estat subvencionades mitjançant el Catŕleg d’activitats d’educació per a la salut de Diputació de Barcelona, excepte el taller de prevenció de drogues de tercer d’ESO, que l’ha dut a terme el Projecte Home, ONG que treballa pel tractament i la prevenció de les drogodependčncies, i l’obra de teatre No em ratllis, portada a terme per l’associació Teatracció.

El projecte de prevenció de riscos a l’adolescčncia dut a terme a l’Institut Domčnec Perramon té per objectiu donar la informació necessŕria en temes de salut, addiccions i sexualitat a les persones joves del poble per tal de prevenir les conseqüčncies negatives derivades d’aquests. A més, el treball que es fa a les aules estŕ centrat en la dinŕmica i la reflexió, fet que ajuda a quč el missatge que es vol donar arribi des de la presa de conscičncia de cada alumne/a.