Notícies
Publicat el 5 de juny de 2019
S'obre el període de sol·licituds per participar al projecte de la Brigada Jove 2019

Cartell Brigada Jove 2019Del 6 al 25 de juny s’obre el període de sol·licituds per participar al projecte de la Brigada Jove 2019, cofinançat per la Diputació de Barcelona. Aquest projecte pretén promocionar la inserció i la capacitació laboral de les persones joves d’entre 16 i 18 anys. Es podran presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció de la Vila (OAV) de dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia, i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Per ser admeses i, en el seu cas, prendre part de la convocatòria, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits, en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies (25 de juny):

  • Haver complert els 16 anys d’edat i no excedir els 18 anys.
  • Estar empadronat/da a Arenys de Munt amb una antelació de 12 mesos.
  • Estar afiliat/da a la Seguretat Social.
  • No haver tingut cap contracte laboral amb anterioritat.
  • Acreditar 3 anys d’escolarització secundària a Catalunya.

Les instàncies de les persones que aspirin a ocupar un dels llocs hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  1. Full de sol·licitud de participació al projecte degudament emplenat, on es podrà triar el mes en el qual se sol·licita el treball (s’ha de demanar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, OAV).
  2. En cas de ser menor d’edat, fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a. En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors: fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat.
  3. Declaració jurada de no trobar-se en cap causa d’incapacitat incompatible amb les funcions a desenvolupar (s’ha de demanar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, OAV).
  4. Acreditar tres anys d’escolarització secundària a Catalunya (es pot demanar a la secretaria de l’institut on s’ha realitzat l’escolarització).
  5. Document que acrediti l’afiliació a la Seguretat Social (es pot demanar a l’Oficina Integral de la Seguretat Social de Mataró, carrer Jaume Balmes, 34, 937556712).

Aquest serà el sisè any consecutiu que es porta a terme el projecte al municipi. Enguany també es faran dos torns; a cada torn hi participaran 8 joves, que es triaran en forma de sorteig d’entre totes les sol·licituds.

Per a més informació, podeu consultar-ne les bases, trucar al 937937980 o adreçar-vos a l’OAV.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^