Notícies
Publicat el 21 de juny de 2019
El nou govern d'Arenys de Munt 2019-2023 queda configurat inicialment per sis membres i ja té organitzades les regidories

Nou govern juny 2019L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sànchez, ja ha signat les delegacions a les regidores i regidors d’ERC que conformen el nou govern d'Arenys de Munt. La distribució de responsabilitats del govern municipal ha quedat de la següent manera:

  • Josep Sànchez: alcalde i regidor de Governança, Urbanitzacions, Economia i Promoció Econòmica.
  • Tònia Vila: 2a tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Cultura, Comunicació i Transparència.
  • Àngel C. Vallcorba: 1r tinent d’alcalde i regidor de Seguretat, Espai Públic, Joventut i Festes.
  • Maria Àngels Gros: 3a tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere i Sanitat.
  • Jordi Maimí: 4t tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Sistemes Informàtics, Sostenibilitat i Medi Ambient.
  • Montse Batista: regidora d’Acció Social, Salut Pública, Gent Gran i Participació Ciutadana.

El Ple en el qual es donarà compte del cartipàs serà el proper 25 de juny a 2/4 de 8 del vespre, a la masia de Can Borrell. En aquest Ple també s’acordarà el canvi de dates de les sessions plenàries, que passaran a ser el segon dimarts de cada mes a 2/4 de 8 del vespre.

Properament, el govern municipal exposarà en una roda de premsa oberta a tots els veïns i veïnes d’Arenys de Munt l’organització d’aquest govern i els principals objectius per al mandat 2019-2023.

Quines són les tasques de les regidories?

La Regidoria de Governança inclou l’organització municipal i els recursos humans; la Regidoria d’Urbanitzacions fa referència a les entitats urbanístiques, mentre que Promoció Econòmica inclou la promoció del poble, comerç i turisme, a més de l’àmbit de l’ocupació.

La Regidoria d’Educació es responsabilitza de tots els centres educatius (Escola Bressol, escoles de primària, Institut, Centre de Formació d’Adults i Aula de Música), i la de Cultura de la Biblioteca Municipal, la memòria històrica i activitats culturals. La de Comunicació fa referència al servei de premsa de l’Ajuntament (web, butlletí municipal i ràdio), a més de publicacions i campanyes informatives, i Transparència ha de garantir el compliment de la llei de transparència i potenciar eines que permetin a la ciutadania conèixer la gestió municipal.

La Regidoria de Seguretat, a més del cos de policia local, també inclou la mobilitat; la d’Espai Públic engloba el manteniment i neteja de la via pública, zones verdes i enllumenat públic; la de Joventut la coordinació del casal de joves l’Escorxador i la de Festes també assumeix la coordinació de l’agenda i actes.

La Regidoria d’Urbanisme fa referència al planejament urbanístic, obres estratègiques com són la Riera, vies públiques i equipaments municipals; la Regidoria d’Habitatge es responsabilitza de les polítiques d’habitatge social, habitatge cooperatiu i del desplegament del reglament d’habitatges desocupats. La Regidoria de Sanitat es fa càrrec del Centre d’Assistència Primària; la Regidoria d'Igualtat de Gènere vetllarà pel desplegament del Pla Local d’Igualtat de Gènere.

La Regidoria d’Esports inclou la coordinació de l’ús d’instal·lacions esportives i del conjunt d’activitats esportives; Sostenibilitat fa referència a les polítiques per millorar la gestió més eficient i sostenible de les fonts d’energia renovables, i la de Medi ambient tot allò relacionat amb la millora de la gestió dels diferents aspectes mediambientals d’Arenys de Munt, la prevenció d’incendis, les plagues que afecten els nostres boscos i l'entorn o la protecció de la flora i la fauna del municipi, i també amb la recollida de residus sòlids urbans. Sistemes Informàtics s’encarrega de les eines TIC de l’organització municipal i la comunicació interna de l’Ajuntament.

La Regidoria d’Acció Social comprèn Serveis Socials, Cooperació, Nova Ciutadania, Convivència, Mediació i Foment del teixit associatiu; la Regidoria de la Gent Gran es responsabilitza de l’Esplai de Jubilats i la residència Verge del Remei; Salut Pública es responsabilitza del control de la qualitat de l’aigua, plagues i control de les colònies d’animals i benestar animal, entre altres.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^