Notícies
Publicat el 5 de febrer de 2020
Dades d'atur de gener de 2020: petit descens del nombre de persones aturades

Dades d'atur gener 2020 - 1Aquest gener el nombre de persones aturades ha estat de 400, 6 menys que al desembre i 28 menys que al gener de 2019. Aquest petit descens representa, però, una bona dada després de la tendència negativa del darrer semestre de l’any passat.

Taxa d’atur del darrer trimestre de 2019

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des de 2014

Dades d'atur gener 2020 - 2

Quadre 2. Taxa d’atur del 4t trimestre de 2019

 

Taxa d’atur

Variació respecte del 3r trimestre

Variació respecte del 4t trimestre 2018

Arenys de Munt

9,91%

+0,23%

-0,47%

El Maresme

12,02%

+0,63%

-0,31%

D. Barcelona

10,31%

+0,09%

-0,20%

Catalunya

10,64%

+0,39%

-0,26%

Es pot veure que la taxa d’atur al municipi el 4t trimestre de 2019 és inferior a la de la comarca, la província i la catalana.

La taxa d’atur de tots el àmbits és superior al 4t trimestre de la taxa del 3r trimestre, però és inferior a la taxa del 4t trimestre de 2018. És a dir, la tendència és de descens de l’atur.

Atur a Arenys de Munt i als altres àmbits de referència

Quadre 3: Aturats del mes i comparativa

 

Nombre d’aturats

Variació mensual

Variació anual

Arenys de Munt

400

-6

-2,9%

-28

-5%

El Maresme

24.850

-31

-0,1%

-780

-3%

D. Barcelona

285.305

+2.973

+1,5%

-2.606

-0,9%

Catalunya

393.682

+5.558

+1,4%

-4.694

-1,2%

Al quadre 3, on es compara l’atur del municipi amb els nostres àmbits de referència, veiem que, mentre al Maresme i a Arenys de Munt l’atur ha baixat lleugerament, a la demarcació de Barcelona i a Catalunya ha pujat.

Recordem que el mes de desembre baixava arreu, excepte al municipi. És per això que, per poder valorar la situació del mercat de treball, cal analitzar les dades durant un període temporal dilatat, per poder detectar tendències. Una dada positiva o negativa d’un mes té un valor relatiu, ja que pot ser puntual; cal detectar tendències al llarg d’un termini anual o trimestral.

Cal tenir en compte, també, les dades d’atur valorades en comparació amb altres dades, com ara la contractació que fan les empreses amb seu al municipi, el tancament o obertura de centres de treball, les persones treballadores per compte aliè i treballadors autònoms residents, les taxes d’atur i activitat de la població, etc.

La lectura del nombre de persones aturades és positiva, tant en comparació amb les dades del mes passat (6 menys) com de fa un any, ja que hi ha 21 persones aturades menys que al gener de 2019. Ara bé, la diferència del nombre d’aturats entre el gener de 2019 i el gener de 2018 és de 52 persones, el qual vol dir que el ritme d’alentiment del descens de l’atur interanual que ja s'anava observant al llarg de l’any 2019 es manté. És per això que podem parlar d’una tendència.

Contractació laboral a Arenys de Munt. Gener de 2020

Quadre 4: Contractes realitzats segons temporalitat

 

Total contractes

Indefinits

Temporals

Gener 2020

99

22

77

Desembre 2019

117

26

91

Gener 2018

125

36

89

Davant la dada positiva de la reducció del nombre de persones aturades, ens trobem amb l’altra cara de la moneda: la disminució de la quantitat de contractes que aquest mes han realitzat les empreses amb compte de cotització al municipi, tant respecte del mes passat com del mateix mes de fa un any. No només ha baixat el total de contractes; a més, ha baixat sobretot el nombre de contractes indefinits.

A tot Catalunya, interanualment, s’ha produït un descens del 9,1%. El descens s’ha centrat principalment en la contractació temporal, tot i que la indefinida també s’ha reduït.

Observarem l’evolució de totes aquestes dades en els mesos següents per fer-ne una valoració més acurada.

Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals:
• Atur registrat i demandes d’ocupació gener 2020
• Taxa d’atur registrat 4t trimestre 2019
• Contractació laboral gener 20020

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^